ŚCIEŻKI TEKSTU

KLIENT: Fundacja Art Transparent i Sztuki Wizualne ESK Wrocław 2016
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Barbara Kozłowska, 1969 r. i Stanisław Kortyka, 1967 r.
DOSTOSOWANIE PROJEKTU: Grafitektura i Kolektyf
WYKONANIE: Grafitektura
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Bartosz Hołoszkiewicz
REALIZACJA: 2016

Lokalizacja: ul. Legnicka 70 i ul. Hubska 35, Wrocław
Realizacja: 2016

W ramach trwającego od września do grudnia 2016 roku projektu ”Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu” wykonaliśmy dwa murale upamiętniające twórczość tego wybitnego, wrocławskiego artysty i twórcy poezji konkretnej.

Murale namalowane na ścianach usytuowanych w centrum Wrocławia przedstawiają wielkoformatowe reprodukcje prac optimum i Czasoprzestrzenne opracowane przez malarza Stanisława Kortykę (optimum – 1967 r.) i artystkę konceptualną Barbarę Kozłowską (Czasoprzestrzenne – 1969 r.).

Dodatkowym zadaniem podczas wykonywania muralu Czasoprzestrzenne było dostosowanie przez nas projektu do specyficznego, schodkowego kształtu elewacji tak aby za pomocą złudzenia optycznego stanowił on idealne, niezniekształcone, odwzorowanie opracowania graficznego wiersza.

Stanisław Dróżdż – optimum

Praca składa się ze zrozumiałych w wielu językach antonimów: minimum i maximum. Słowa te mimo przeciwstawnych znaczeń w warstwie graficznej różnią się między sobą tylko dwiema literami. W utworze optimum został zaprezentowany proces transformacji jednego słowa w drugie. Na skutek wymiany liter słowa zostają zastąpione swoimi przeciwieństwami. Praca wskazuje na nieostrość znaczeń obydwu pojęć, a jej tytuł odnosi się do poszukiwania balansu między nimi.

Stanisław Dróżdż – Czasoprzestrzennie

Kompozycja opiera się na układzie dwóch liter tworzących dwa słowa o przeciwnych znaczeniach. Czasoprzestrzennie stanowi przykład wiersza konkretnego, w którym ograniczona ilość elementów jest poddana wielu transformacjom. Tytuł pracy wskazuje zarówno na czasowe jak i przestrzenne znaczenia występujących w niej słów używanych do określenia odległości, dystansu, długości, trwania. W 1993 roku praca

 

ŚCIEŻKI TEKSTU - 1
ŚCIEŻKI TEKSTU - 2
ŚCIEŻKI TEKSTU - 3
ŚCIEŻKI TEKSTU - 4
ŚCIEŻKI TEKSTU - 5
ŚCIEŻKI TEKSTU - 6